mandag , 15 juli 2024
Forside Natur Stien er åben! Nu kan du frit og lovligt gå fra Nr. Bjert og Drejens gennem Hulskov og direkte til Houens Odde
Natur

Stien er åben! Nu kan du frit og lovligt gå fra Nr. Bjert og Drejens gennem Hulskov og direkte til Houens Odde

Flere års dialog mellem Kolding Kommune og private skovejere om fri adgang for vandrere og naturelskere til at passere gennem Hulskov er slut. Med kommunens afgørelse etableres en længe ønsket direkte forbindelse mellem to af Koldings smukkeste naturområder

Luftfoto og kort over Hulskov med Houens Odde Spejdercenter beliggende yderst til højre. Nederst til venstre, Drejens Naturstier, markeret med gul og grøn stiplet linje. Stien, der forbinder naturstierne med Houens Odde, er gul stiplet og løber øverst (nordligst) og næsten vandret (øst-vest) fra to centrale skovveje til Houens Odde Spejdercenter. De nord-sydgående grønt stiplede linjer øverst i kortet til venstre markerer forbindelse ad skovvej fra Drejens Naturstier til Nr. Bjertvej. Kort: Kolding Kommune. 

Siden 1948, da Houens Odde Spejdercenter blev anlagt, har spejdere på vej til centret trasket fra Kolding banegård til Nr. Bjert og videre ud af Nr. Bjertvej, ned ad bakken til svinget og videre igen til de nåede sidevejen, der fører til odden. 

Landevejen var i sin tid småt trafikeret, men i dag er det en decideret utryg oplevelse for en flok af spejdere, nogle af dem nogle gange børn, at gå i rabatten til en af landets travleste trafikveje. Plus de ekstra kilometer.

For der var jo en alternativ rute. Den har været der i alle 75 år. Den var bare ikke tilgængelig.

Nu slutter det. Omsider er det slut med at gå ad omveje til Houens Odde. Slut med at slås med biler om vejbredde, når man har kurs mod smuk natur. 

Nu skærer Kolding Kommune igennem og åbner med en klar og tydelig afgørelse for stiforbindelse mellem to af Koldings smukkeste naturområder. 

ÅBEN STI MED DIREKTE FORBINDELSE TIL HOUENS ODDE OG TILBAGE
I lang tid har der været usikkerhed om, hvad der var muligt i forhold til at komme  gennem Hulskov, fra Drejens og Nr. Bjert til Houens Odde, men ikke længere.

Fremover kan spejdere og enhver, der overholder almindelige skovregler, frit og lovligt passere  Hulskov til fods og gå fra Drejens eller Nr. Bjert til Houens Odde – eller den modsatte vej.

Passage gælder de kommunalt ejede dele af skoven, hvor der aldrig har været tvivl om den fri adgang, såvel som de privatejede dele af Hulskov, hvor der gennem mange år har været usikkerhed og tvivl om retten til at passere. 

– Som minimum er alle stier med anført stiplet linje nu lovligt offentligt tilgængelige stiforløb i skoven, siger skov- og landskabsingeniør Søren Mikael Brandt-Møller, afdelingen Natur & Vand, under By & Udvikling i Kolding Kommune til Nærnyt.

Den anviste stiføring, som altså er det stiforløb, man som vandrer eller naturelsker skal følge, løber øst-vest i den nordlige del af Hulskov (Se kort).

Forbindelsesstien (gul stiplet linje på kortet, markeret også med tal 1, 2 og 4) tager sin begyndelse på den nord-syd-gående skovvej midt i Hulskov og munder ud mellem nøddehegn og græseng tæt på stavkirke og shelters ved Houens Odde Spejdercenter. 

Kolding Kommune slår endvidere fast,  at den nord-sydgående skovvej (grøn stiplet linje), der også er beliggende i privat skov, og som forbinder Drejens naturstier med Nr. Bjertvej, ligeledes er åben og frit tilgængelig for offentligheden.

Også om denne skovvej har der været usikkerhed, hvad angår offentlig tilgængelighed. 

STIER SKAL BRUGES, HVIS DE SKAL FORBLIVE ÅBNE FOR OFFENTLIGHEDEN
Det har ikke været nogen let opgave for Kolding Kommune at træffe denne afgørelse.

På den ene side skal kommunen bidrage til at opretholde Naturbeskyttelseslovens regler om offentlighedens adgang til naturen. 

På den anden side har man skullet afbalancere private skovejeres ønsker om at begrænse adgangen til deres dele af skoven. 

Fremadrettet forudsætter adgang til at passere Hulskov, at der findes sti og vej i skoven, som offentligheden kan benytte, idet trafik på kryds og tværs af skove ikke er tilladt grundet hensyn til både plante- og dyreliv. 

Deri ligger også en konstatering af, at hvis en sti ikke bliver brugt og dermed ophører med at have status af sti (eller vej i skoven), så ophører adgangen til skoven også. 

De stier og skovveje, der nu åbnes for offentligheden skal med andre ord bruges, for at der kan holdes hævd på dem som offentligt tilgængelige trafikveje. Hvis der ikke findes en sti, er der ingen adgangsret. 

FAKTA OM FRI OG ÅBEN ADGANG TIL STIER GENNEM HULSKOV
Du kan fra nu af frit færdes i Hulskov under følgende betingelser:

  • Du skal benytte og må ikke afvige fra anviste stier
  • Du skal iagttage og følge almindelige skovregler
  • Skulle der forekomme skilte, som varsler ”Privat” eller ”Forbudt” på de anviste stier, har disse skilte ingen retsgyldighed

KLIK PÅ BILLEDET FOR AT SE STORT BILLEDE. Luftfoto og kort over stiforbindelser i Hulskov. Houens Odde Spejdercenter ses beliggende yderst til højre. Nederst til venstre, Drejens Naturstier, markeret med gul og grøn stiplet linje. Stien, der forbinder naturstierne med Houens Odde, er gul stiplet og løber øverst (nordligst) og næsten vandret (øst-vest) fra to centrale skovveje til Houens Odde Spejdercenter. De nord-sydgående grønt stiplede linjer øverst i kortet til venstre markerer forbindelse ad skovvej fra Drejens Naturstier til Nr. Bjertvej. Kort: Kolding Kommune. 

Støt Nærnyt

Bliv medlem og støt med et fast beløb hver måned eller støt med en engangs donation. Med din støtte tager du ansvar for dit nær- og lokalsamfund. Støtten går til drift og udvikling af næravisen Nærnyt. Tak for din støtte!

Skrevet af
Redaktør

Ulrik er Nærnyts redaktør. Tip ham om en nyhed eller skriv et indlæg. Ring 40884758 eller send email til: kontakt@naernyt.dk

Skriv din kommentar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *