mandag , 20 maj 2024
Forside Byplan Hvor synes du, du hører mest til? Kolding by eller Nr. Bjert/Strandhuse? 2.100 borgere i området mellem banelinjen og Fynsvej bliver spurgt! Første trin frem mod visionsplan for vores område!
ByplanLokalrådTophistorie

Hvor synes du, du hører mest til? Kolding by eller Nr. Bjert/Strandhuse? 2.100 borgere i området mellem banelinjen og Fynsvej bliver spurgt! Første trin frem mod visionsplan for vores område!

FOLKEAFSTEMNING: Nr. Bjert, Strandhuse og Drejens har en lang historie for at høre sammen. Nu får borgerne i naboområdet ind mod Kolding spørgsmålet: - Vil I også være med?

2.100 borgere bliver spurgt: Hvor synes du, du hører mest til? Det er beboerne i området i cirklen, der bliver spurgt. Området afgrænses af jernbanelinjen mod øst, Strandvejen mod syd, Fynsvej mod vest og Nr. Bjertvej mod nord. Kortgrafik: Nærnyt. Kort: By og Udvikling, Kolding Kommune.

– Hvor kigger du mest hen?

– Hvor synes du selv, du hører mest til?

– Kolding by?

– Nr. Bjert/Strandhuse?

– Eller måske Bramdrupdam?

2.100 borgere og virksomheder i området mellem jernbanelinjen og Fynsvej får i disse dage ovenstående spørgsmål i deres mailpostkasse.

Kolding Kommunes By & Udvikling skriver sammen med Lokalrådet for Nr. Bjert, Strandhuse og Drejens direkte til borgerne for at få hjælp til at besvare et vigtigt spørgsmål.

Det sker før en ambitiøs visionsplan for vores område går i gang.

Og spørgsmålet er: 

Hvad er det for et område, som en fremtidig visionsplan præcist skal omfatte?

– Det giver sig selv, at Nr. Bjert, Strandhuse og Drejens er med, for vi har en lang historie sammen.

– Men skal Friggasvej, Frejasvej, Apotekervænget, Strandvejen, Petersbjerggaard,  Fynsvejene og alle de andre veje og beboere mellem jernbanen og Fynsvej måske også være med?

– Det er det, vi gerne vil vide, og derfor gennemfører vi sammen med Kolding Kommune en spørgeundersøgelse i området, siger formand for Lokalrådet Nr. Bjert Strandhuse og Drejens, Jan Bentsen, til Nærnyt. 

HVOR STÆRKE BÅND SKABES AF SKOLE, INDKØB OG KULTURTILBUD? 
Mange beboere i området vest for banelinjen foretager deres indkøb i Nr. Bjert eller Strandhuse. Eller går til sport i NBSIF. Eller bruger fjorden, hvad enten det er via roklub eller badebroer.

Mange børn i Lyshøjskolen kommer fra området vest for banen. Området udgør også  en vigtig del af Nr. Bjert Sogn.

Endelig trækker kulturelle institutioner som Trapholt og Sygeplejemuseet besøgende fra området.

Så der er mange bånd, der knytter beboerne vest for banen til Nr. Bjert, Strandhuse og hele Drejenshalvøen. 

Spørgsmålet er bare: Hvad siger beboerne selv om deres tilhørsforhold? 

Det er det, som ønskes afklaret. 

– Bydelsplanen for det nordøstlige område af kommunen er den første af sin slags i Kolding, og vi ønsker at udvikle den på den helt rigtige måde.

– Det sker ved at involvere og inkludere borgerne i processen fra start, siger byplanlægger Camilla Høyer Horsted, Plan og Udvikling, Kolding Kommune, til Nærnyt.

– Vi spørger borgerne, hvad deres naturlige tilhørsforhold til bydelen er. 

– Hvis vi skal lave bydelsplaner på sigt, er forudsætningen for succes, at bydelene er klart definerede som brikker, som er borgernære, og som er holdbare, og som vi kan sætte naturligt sammen, siger hun. 

EN SAMLENDE VISIONSPLAN FOR KOLDING NORDØST
Spørgsmålene til borgere og virksomheder i det beskrevne område er første konkrete skridt i processen med at udforme en visionsplan for Kolding Nordøst.

Processen begynder her i maj 2024 og ventes afsluttet med en færdig plan i januar 2025. 

En visionsplan for området er et længe næret ønske, som Lokalrådet Nr. Bjert Strandhuse og Drejens har arbejdet for i mange år, og som lokalrådet nu lykkes med at virkeliggøre.

En visionsplan er teknisk en referenceplan, der opstiller ambitioner og intentioner snarere end en konkret byudviklingsplan. 

Den sætter en overordnet ramme og tilstræber at koordinere og sammenknytte forskelligartede både offentlige og private initiativer og indsatser, så en bydel kan udvikles ud fra en helhedsbetragtning. 

I arbejdet med visionsplanen inviteres borgere og virksomheder til at komme med deres drømme og idéer og ønsker til, hvordan vores område fremtidigt skal se ud. 

Det handler om byplan, udvikling, faciliteter, erhverv, fælleshus, kulturtilbud, trafik, sport, forretningscentre, grønne stier og natur, ren fjord og meget andet, hvor kun fantasien sætter grænser. 

BEBOERE, IKKE TEKNISKE HENSYN, SKAL DEFINERE OMRÅDET
Tidligt opstod spørgsmålet om, hvilket område der egentlig er tale om, og derfor opstod behovet for en spørgeundersøgelse. 

Første skridt for en visionsplan er at få defineret området.

– Man kunne let lave en bydelsafgrænsning ud fra tekniske vurderinger, men vi ønsker at gøre det ud fra beboernes egne udsagn om, hvor og hvad de føler sig mest knyttet til, siger lokalrådsformand Jan Bentsen. 

– Visionsplanen skal dække et så naturligt og organisk sammenhængende område som muligt. 

Uanset, hvad borgerne i Fynsvejområdet svarer, er de alle inviteret med til det første informationsmøde og workshop om visionsplanen. 

Invitationer til at deltage i mødet og være aktiv i processen omkring udarbejdelse af en visionsplan går samtidigt ud til 6.000 beboere i Nr. Bjert, Strandhuse og Drejens.

Vores område – med Nr. Bjert, Strandhuse, Drejens – og altså muligvis også Fynsvejsområdet – er den første bydel i Kolding Kommune, hvor der udarbejdes en lokal visionsplan. 

FAKTA OM WORKSHOP
Alle er, uanset hvor de bor i området, inviteret til informationsmøde og workshop om visionsplanen. Mødet finder sted tirsdag 21. maj 2024 kl. 19-21.30 på Lyshøjskolen, Lyshøj Nord, Agerøvej 4 i Strandhuse. 

FAKTA OM VISIONSPLAN
En visionsplan er først og fremmest borgernes egen plan. Den skal udtrykke og illustrere de lokales behov og ønsker, og derfor lægges der stor vægt på inddragelse.

En visionsplan er et værktøj til at afdække områdets potentialer for bedre at kunne udvikle det gode hverdagsliv.

En plan kan være med til at sætte retning for bydelens fremtidige udvikling – men også for de kommende generationers muligheder i bydelen.

Processen og planen kan også bidrage til at fremme rammer om fællesskaber og skabe bedre sammenhæng på tværs af bydelen.

Når Visionsplanen er lavet, vil den udgøre et fælles grundlag for bydelen og for Kolding Kommune, når der efterfølgende arbejdes med at udvikle området.

Visionsplanen skal indeholde de ønsker, I har lokalt. Derfor vil der blive flere muligheder for, at du/I kan komme med gode idéer og ønsker.

Første mulighed vil være den 21. maj, kl. 19.00 – 21.30 ved Lyshøjskolen Nord.

Kilde: Kolding Kommune, By & Udvikling i samarbejde med Lokalråd Nr. Bjert, Strandhuse, Drejens

2.100 borgere bliver spurgt: Hvor synes du, du hører mest til? Det er beboerne i området i cirklen, der bliver spurgt. Området afgrænses af jernbanelinjen mod øst, Strandvejen mod syd, Fynsvej mod vest og Nr. Bjertvej mod nord. Kortgrafik: Nærnyt. Kort: By og Udvikling, Kolding Kommune.

Det samlede område, som kommunalt defineres som Kolding Nordøst afgrænses naturligt af fjord og bælt mod syd og øst. Spørgsmålet som borgerne i området mellem jernbanelinjen og Fynsvej skal tage stilling til er, om deres område skal regnes med. Kort: By og Udvikling, Kolding Kommune. 

Støt Nærnyt

Bliv medlem og støt med et fast beløb hver måned eller støt med en engangs donation. Med din støtte tager du ansvar for dit nær- og lokalsamfund. Støtten går til drift og udvikling af næravisen Nærnyt. Tak for din støtte!

Skrevet af
Redaktør

Ulrik er Nærnyts redaktør. Tip ham om en nyhed eller skriv et indlæg. Ring 40884758 eller send email til: kontakt@naernyt.dk

Skriv din kommentar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Andre artikler om lignende emner