mandag , 15 juli 2024
Forside Kolding Fjord Gigantaftale kan blive redning for Kolding Fjord! 40 milliarder kroner! 40 procent mere skov! Målrettet indsats mod kvælstoffer! Inden 2027! Men den positive virkning i fjorden kommer til at tage tid!
Kolding FjordNatur

Gigantaftale kan blive redning for Kolding Fjord! 40 milliarder kroner! 40 procent mere skov! Målrettet indsats mod kvælstoffer! Inden 2027! Men den positive virkning i fjorden kommer til at tage tid!

ILTSVIND: Trepartsplan samler alle parter, fra landbrug til naturfredning, i en massiv satsning, der skal redde klima, havmiljø og biodiversitet, samtidigt med at landbruget som erhverv sikres udviklingsmuligheder

Kolding Fjord og 108 andre fjorde og indre danske farvande, hvor plante- og dyreliv gisper efter vejret, får nu rakt en livline, Billedet viser Kolding Fjord ved Kolding Roklub 26. juni 2024. Foto: Nærnyt

Kolding Fjord og 108 andre fjorde og vandområder i indre danske farvande får rakt en livline af den kæmpe trepartsaftale, som regeringen i aftes præsenterede.

Det startede med klima og handlede om at sikre, at dansk landbrug bidrager til den nationale målsætning om at blive klimaneutral senest i 2045, og her var værktøjet CO2-afgifter på landbrugsdrift. 

Men aftalen endte med også at omhandle havmiljø og biodiversitet ud fra den tankegang, at når man skulle omlægge klimatung landbrugsjord til klimavenlig natur, så kunne man lige så godt slå flere fluer med ét smæk ved at omlægge netop de landbrugsområder, som i dag bidrager værst med kvælstof til fjorde og farvande. 

Og aftalen er gigantisk. 

I går nævnte vi en akutindsats for livet i fjordene, som er igangsat, og som beløber sig til 400 millioner kroner. 

I den nye aftale indgår “Danmarks grønne arealfond”, som får  over 40 milliarder kroner at gøre godt med – 100 gange mere end akutindsatsen. 

Pengene skal bruges til opkøb og omlægning af landbrugsjord, og arealfonden bliver motor i den største arealomlægning i Danmark nogensinde, idet den skal finansiere udtagning af en syvendedel (15 procent) af Danmarks landbrugsjord. 

Det svarer til et areal, der er større end Fyn og Bornholm tilsammen, der omlægges fra landbrug til skov og natur.

Aftalen er både langsigtet og relativt kortsigtet. Det vil sige, at flere af indsatserne kommer til at ske hurtigt og forhåbentligt få virkning hurtigt. 

En af dem er omlægning af 140.000 hektar kystnære lavbundsjorde og randarealer, som udskiller kvælstof til fjorde og farvande, ligesom der igangsættes målrettede opkøb af jord med henblik på reduktion af udledning af kvælstoffer. 

Kvælstofudledende landbrugsjord bliver enten taget ud af drift eller omlagt til skov. 

Med kvælstofindsatsen forventes det, at mindst totredjedele af  områderne, der grænser til vand, vil være i mål med de nødvendige indsatser senest i 2027. 

Ikke alle indsatser kan dog gennemføres senest i 2027, og derfor har færdiggørelsen af projekterne fået frist til senest 2030, men de skal gennemføres hurtigst muligt og de relevante jorder skal være ude af drift i 2027.

Der kommer til at gå noget tid, før der kan ses positive effekter i vandmiljøet, men omsider får vi en samlet køreplan for at nedbringe kvælstofudledningen.

– Vores fjorde og farvande er hårdt pressede og gisper efter luft, og der er akut behov for, at vi værner om livet under havoverfladen og bringer vores vand tilbage i god tilstand.

– Derfor sætter vi ind med konkrete, målrettede og langsigtede løsninger i hele landet for at reducere mængden af kvælstof i den danske natur en gang for alle, siger miljøminister Magnus Heunicke i en skriftlig udtalelse. 

Aftalen betyder, at der plantes og udlæggges 250.000  hektar skov frem mod 2024, hvilket øger Danmarks skovareal med 40 procent. 

Samlet siger miljøminister Magnus Heuniche om trepartsaftalen: 

– Vi tager i dag et grundlæggende og nødvendigt opgør med den måde, vi anvender det danske areal. Med omlægningen tager vi mere end 15 procent af landbrugsjord ud af drift, så vi kan få meget mere natur i Danmark. Vi giver plads til flere naturnationalparker, markant mere urørt skov, og meget mere beskyttet natur. Vi laver en køreplan for, hvordan alle 109 vandområder får det godt og igangsætter konkrete indsatser for vores vandområder. 

Gigantplan skal redde  Kolding Fjord og 108 andre fjorde og indre farvandsområder, hvor plante- og dyreliv gisper efter vejret. Indsatserne ser ud til at blive igangsat hurtigt og målrettet. Billedet viser Kolding Fjord en januardag 2024. Foto: Nærnyt

Støt Nærnyt

Bliv medlem og støt med et fast beløb hver måned eller støt med en engangs donation. Med din støtte tager du ansvar for dit nær- og lokalsamfund. Støtten går til drift og udvikling af næravisen Nærnyt. Tak for din støtte!

Skrevet af
Redaktør

Ulrik er Nærnyts redaktør. Tip ham om en nyhed eller skriv et indlæg. Ring 40884758 eller send email til: kontakt@naernyt.dk

Skriv din kommentar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *