mandag , 15 juli 2024
Forside Kolding Fjord Denne uge kan blive afgørende for fjorde og indre farvande! Ekstraordinære tiltag skal mindske udledninger! Kolding Fjord fik i første omgang ingenting, men hjælp kan være på vej! Koldings naturformand: – Vi står først i køen!
Kolding FjordNatur

Denne uge kan blive afgørende for fjorde og indre farvande! Ekstraordinære tiltag skal mindske udledninger! Kolding Fjord fik i første omgang ingenting, men hjælp kan være på vej! Koldings naturformand: – Vi står først i køen!

ALGEEKSPLOSION: Folketinget sendte 400 millioner kroner til reduktion af kvælstofudledning til indre danske farvande. I denne uge drøftes en endnu større løsning. Kolding Fjord blev i første omgang taber i spillet om midler, men hjælp kan være på vej

Kolding Fjord må se sig forbigået i forbindelse med bevillinger, der går til reduktion af udledning af kvælstoffer til indre danske farvande. Men Kolding har håb om at få midler i næste omgang, mener Koldings naturformand Jørn Chemnitz (SF). Billedet viser Kolding Fjord en januardag 2024. Foto: Nærnyt

En stor løsning til hjælp for klima og hav kan i denne uge blive til virkelighed. Klimakrav til landbruget kombineres ifølge meldinger fra Christiansborg med en hjælpepakke til vores trængte fjorde og indre farvande.

Ved uddeling af midler fra den første pakke på 400 millioner kroner, som blev vedtaget sidste år og uddelt i maj, blev Kolding Fjord forbigået.

Den gode nyhed er, at et flertal af partier i Folketinget nu ser ud til at være klar til at sætte ekstraordinært ind for at redde havmiljøet. 

Den første “lille” pakke drejer  sig om en akutindsats, der hurtigt og punktvis skal begrænse udledningen af kvælstoffer fra dyrkede marker til de fjorde og indre farvande, hvor det står værst til. 

Ialt er der tale om 400 millioner kroner, hvoraf et stort, men ikke specificeret millionbeløb i år målrettes Vejle Ådal og Simestad Ådal, der afvander til henholdsvis Vejle Fjord og Hjarbæk Fjord, der er en sidefjord til Limfjorden, beliggende nord for Viborg. 

Aftalen specificerer netop Vejle og Hjarbæk som de første modtagere af fjordpenge, men noterer også, at der i de kommende år “vil komme flere lokationer til”.

Det er i den forbindelse, at Kolding Fjord nævnes som en oplagt kandidat til at modtage midler, måske allerede fra 2025. 

– Vi trak en nitte i første omgang, men jeg er overbevist om, at vi får bedre held, når der næste gang fordeles penge, siger Koldings formand for Natur, klima og miljø, Jørn Chemnitz (SF) til Nærnyt. 

Men en endnu større løsning er ifølge medierne på vej. 

Flertallet af folketingspartier er enige om her og nu at bidrage til at forbedre vandmiljøet.

I den “lille”, allerede vedtagne pakke bruges pengene målrettet til at opkøbe landbrugsarealer, som fremtidigt vil blive friholdt for tilførsel af gødning.

Fra en af de involverede parter, Danmarks Naturfredningsforening, er der ros til aftalen. 

– Livet i vores fjorde og kystnære områder lider, og det skyldes i altovervejende grad udledningen af kvælstof fra landbrugets marker.

– Derfor er det helt afgørende, at kvælstofforureningen bliver nedbragt. Her er aftalen et første, men dog mindre, skridt i den rigtige retning, siger formanden for Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding, i en kommentar. 

– Men akutpakken illustrerer også, at vi aldrig kommer i mål ved at tage én ådal ad gangen.

– Der er behov for en ny, national kvælstofregulering, som stiller nogle generelle krav til, hvor meget kvælstof der må udledes på markerne, siger Maria Reumert Gjerding.

Det er muligvis en sådan større, generel løsning, der kan vise sig i denne uge som resultat af de politiske drøftelser på Christiansborg. 

Fra Kolding er naturformand Jørn Chemnitz  også tilfreds med, at der stilles midler til rådighed for indsatser mod hav- og fjorddød. 

Det er hans vurdering ud fra foreliggende opgørelser over udledninger af kvælstof, at Kolding Fjord er mindst lige så hårdt ramt, som de fjorde, som nu får støtte og dermed lige så berettiget til at få midler. 

Naturformanden har i landsdækkende medier – og også i Nærnyt – været ude at advare om en forestående “rædselsfuld sommer” for danske fjorde og indre farvande. 

Allerede tidligt på foråret kunne der konstateres usædvanlig udbredelse af “fedtemøg” i Kolding Fjord og andre farvande. 

Fedtemøg er en fællesbetegnelse for masseforekomster af forskellige algearter, som hæfter sig på sten, fjordbund, skaldyr og planter, som næres af kvælstoffer og som medvirker til iltsvind.

I Limfjorden, ud for Thisted, er der i sidste uge konstateret akut fiskedød, som menes at være resultat af iltsvind. Tusinder af døde småfisk ligger i vandoverfladen med bugen i vejret. 

Kolding Fjord må se sig forbigået i forbindelse med bevillinger, der går til reduktion af udledning af kvælstoffer til indre danske farvande. Penge går i første omgang til områder, der afvander til Vejle Fjord og Hjarbæk Fjord, som er en sidefjord til Limfjorden, beliggende nord for Viborg. Men Kolding har håb om at få midler i næste omgang, mener Koldings naturformand Jørn Chemnitz (SF). Billedet viser Kolding Fjord en januardag 2024. Foto: Nærnyt

En normal brunalge er glat og nærmest fløjelsblød at røre ved, ser sund ud og lugter godt af frisk havvand. Til sammenligning er den brunalge, som Jørn Chemnitz samler op fra fjordkanten et sted midt mellem Hotel Koldingfjord og Schäferhuset, slimet, lugter af svovl og råd og er dækket af noget, der tydeligvis er fremmed for planten. Foto: Nærnyt

Fedtealger i vandkanten ved Kolding Fjord. Algerne vokser videre i løs tilstand og kan blive store og trevlede og omvikle og overmande sunde fjordplanter som brunalger og ålegræs. Foto: Nærnyt.

Fedtealger i vandkanten ved Kolding Fjord. Algerne vokser videre i løs tilstand og kan blive store og trevlede og omvikle og overmande sunde fjordplanter som brunalger og ålegræs. Foto: Nærnyt.

Koldings formand for natur og miljø, Jørn Chemnitz (SF) er stået frem i landsdækkende aviser og har slået alarm over udviklingen i indre danske farvande. Nu gentager han advarslerne over for Nærnyt og påviser ved et besøg i kanten af Kolding Fjord signalerne på en algeeksplosion, der er i gang i fjorden. Foto: Nærnyt

Støt Nærnyt

Bliv medlem og støt med et fast beløb hver måned eller støt med en engangs donation. Med din støtte tager du ansvar for dit nær- og lokalsamfund. Støtten går til drift og udvikling af næravisen Nærnyt. Tak for din støtte!

Skrevet af
Redaktør

Ulrik er Nærnyts redaktør. Tip ham om en nyhed eller skriv et indlæg. Ring 40884758 eller send email til: kontakt@naernyt.dk

Skriv din kommentar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *