mandag , 15 juli 2024
Forside Veje og trafik 4 passagerer! 1 passager! 28 passagerer! 3 passagerer! 40 passagerer! På- og afstigninger ved vores områdes busstoppesteder pr. dag! Se passagertal,som ligger til grund for busplan!
Veje og trafik

4 passagerer! 1 passager! 28 passagerer! 3 passagerer! 40 passagerer! På- og afstigninger ved vores områdes busstoppesteder pr. dag! Se passagertal,som ligger til grund for busplan!

MOBILITETSPLAN: Trafikstatistik viser brugen af busser på de nuværende buslinjer 7, 8 og 9, som Koldings trafikforvaltning vil sammenlægge og forenkle til en enkelt ny buslinje 2

De røde cirkler viser brug af stoppesteder på dele af nuværende buslinjer, der nedlægges, og hvor stoppesteder efter busplanen fra Kolding Kommune ikke længere vil blive betjent. Kortgrafik Kolding Kommune Trafik, Vej og Park samt Nærnyt. 

4 passagerer!

1 passager!

28 passagerer!

3 passagerer!

40 passagerer!

Tilfældige tal – og så alligevel ikke.

Sådan er antallet af passagerer, målt i gennemsnitlige af- og påstigninger om dagen ved udvalgte busstoppesteder i vores område. 

Nærnyt kan nu fremlægge passagerstatistik, som indgår i beslutningsgrundlaget for omlægning af buslinjerne 7, 8 og 9 og samling og forenkling af områdets fremtidige busbetjening i en enkelt ny buslinje 2.

Antallet af passagerer varierer stort fra stoppested til stoppested, men der er alligevel tydelige mønstre i brugen af busserne. 

Og tallene bekræfter tilsyneladende argumenterne for en sammenlægning og forenkling af buslinjerne, nemlig at passagertrafikken er lille på de dele af busnettet, der nedlægges og tilsvarende stor på de dele af busnettet, der fastholdes.

Og så er der to områder, der stikker ud, og hvor tallene er ikke entydige, idet disse områder har relavt høje passagertal, hvorefter de alligevel er udset til at miste helt nær busbetjening.

Overordnet viser tallene (se kort oven- eller nedenfor)

  • Der er lave passagertal på den yderste del af buslinje 7 på Lyshøj Allé og Fjordvej til vendepladsen ved Sygeplejemuseet
  • Der er ligeledes lave passagertal på samme buslinje på den forreste del af Fjordvej og på Skolebakken op til Lyshøj Allé
  • Der er store og solide passagertal på de dele af Lyshøj Allé, Farøvej, Drejensvej og Skolebakken, som bevares i busdrift på den nye buslinje 2

Men tallene viser også (se kort oven- eller nedenfor

  • Der er mellemstore passagertal på Petersbjerggård, som uanset et tilsyneladende relativt pænt passagergrundlag altså foreslås at miste nær busbetjening, idet buslinjerne 8 og 9, der i dag kører ad Petersbjerggård foreslås nedlagt
  • Der er høje passagertal på Gefionvej med stoppesteder, der betjener Frejasvej og Friggasvej, og også denne afstikker af buslinje 7 planlægges nedlagt 

De veje og områder, hvor busser ikke længere vil køre eller passere, mister ikke busbetjening, men får lidt længere at gå til busstoppesteder.

I tilfældet Petersbjerggård bliver der cirka 200 meter længere til stoppested på Fynsvej eller Lyshøj Allé, hvor den lidt længere gåafstand skal vejes op med fordele, der knytter sig til højere bushyppighed og den forenkling, der ligger i at passagerer fremover kun skal huske og forholde sig til en enkelt køreplan. 

I tilfældet Gefionvej vil der blive nogle hundrede meter længere at gå til Lyshøj Allé, hvor busserne til gengæld kommer til at køre i fast halvtimesdrift.

Statistikken viser overordnet – og måske ikke overraskende – at det er på buslinjernes centrale afsnit, at der er solide passagertal, mens der er mindre eller direkte små passagertal på de afsides-og yderligt liggende dele af busruterne. 

Tallene samstemmer på den måde med den logik, som ligger til grund for den fremlagte bus- og mobilitetsplan – hvis man vel at mærke undtager trafiktallene for Petersbjerggård og Gefionvej. 

Bus- og mobilitetsplanen, som fremlægges af Koldings forvaltning for Veje, Trafik og Park, vil medføre, at vores tre eksisterende buslinjer bliver sammenlagt til én, idet buslinjerne 7, 8 og 9, der har time- og totimersdrift, nedlægges og erstattes med en ny buslinje 2, der får halvtimesdrift. 

Alt i alt er det formålet at forenkle og effektivisere busbetjeningen. Bustiden fra vores område til Kolding centrum bliver eksempelvis hurtigere, fordi buslinjen bliver kortere og mere direkte. 

For buspassagerer i vores område bliver der kun én buslinje og én køreplan at forholde sig til.

– Vi øger med planen hyppigheden og frekvensen af bybusserne i Drejens og Nr. Bjert, så der er tale om en forenkling og forbedring i forhold til de nuværende tilbud, sagde trafikplanlægger  Thorarinn Aggi Thorarinsson, Trafik, Vej og Park, Kolding Kommune, til Nærnyt. 

– For nogle passagerer vil der blive lidt længere gåafstand til busserne, da der ændres lidt på linjeføringen, idet der i dag er stoppesteder, der ikke har mange påstigere og afstigere, og som derfor ikke vil blive betjent længere.

– Vi har lyttet til passagererne, som siger, at det er vigtigere, at busser går hyppigt, end at de afgår fra flere steder, hvor de måske ikke bliver benyttet så meget, sagde plan- og teknikformand Jakob Ville, da han over for Nærnyt kommenterede busplanen.

Passagerstatistikken vil indgå i den høringsfase, som den kommunale forvaltning planlægger at gennemføre i forbindelse med den foreslåede omlægning af Koldings busruter. 

Høringsfasen varer otte uger og indledes i september 2024.

Ikraftræden af den ændrede busbetjening kan ske med sommerkøreplanen i juni 2025. 

FAKTA OM PASSAGERSTATISTIK
Data består af summen af daglige på- og afstigere, det vil sige hvor mange, der i gennemsnit stiger på bussen og af bussen på stoppestederne. Tallene er grupperet som par, hvilket vil sige, at begge retninger er lagt sammen.

Tallene er opsamlet i perioden 1. august 2022 til og med 31. juli 2023 på almindelige skolehverdage. Weekender og ferieperioder er ikke talt med. Tallene er således et udtryk for den normale hverdagsaktivitet på stoppestederne.

Kilde: Kolding Kommune, Trafik, Vej og Park. 

Sådan er passagertallene ved bustoppesteder i vores område. Tallene gælder af- og påstigninger i gennemsnit på hverdage. Tallene er opsamlet i 2022-2023. De røde cirkler viser brug af stoppesteder på dele af nuværende buslinjer, der nedlægges, og hvor stoppesteder efter busplanen fra Kolding Kommune ikke længere vil blive betjent. Den ny buslinje 2 vil få rute på Fynsvej, Lyshøj Allé, Skolebakken, Nr. Bjertvej, Drejensvej, Farøvej, Forstallé og Lyshøj Allé tilbage til Kolding Banegård. Kort: Trafik, Vej og Park. Kortgrafgik: Nærnyt. 

Før var endestationen for vores områdes buslinjer Knud Hansensvej i det sydlige Kolding. Nu bliver start- og endestion Kolding Banegård. Linjeføringen for den ny bybus 2 går via Fynsvej, Lyshøj Allé, Skolebakken, Nr. Bjertvej, Drejensvej, Farøvej, Forstallé og videre ad Lyshøj Allé. Kortgrafik Kolding Kommune Trafik, Vej og Park samt Nærnyt. 

– Afstemning af buslinjerne handler hele tiden om at skabe balance. Heri indgår også, at vi kigger på og prøver at imødekomme behov, som særlige grupper har i forhold til kollektiv trafik, som for eksempel studerende og seniorer, som ofte ikke har andre muligheder, siger udvalgsformand Jakob Ville (V), her fotograferet ved informationsmøde om Venstres planer for næste byrådsperiode, Lyshøjskolen 9. april 2024. Foto: Nærnyt

Koldings plan for busserne: Den nuværende buslinje 8 med stoppested og slutpunkt midt på Drejensvej afskaffes. Fra juni 2025 samles, hvis planen vedtages, buslinjerne 7, 8 og 9 i en enkelt buslinje 2, som får halvtimesdrift i dagtimerne kl. 06-18 og timedrift aften og weekender. Foto: Nærnyt.

Støt Nærnyt

Bliv medlem og støt med et fast beløb hver måned eller støt med en engangs donation. Med din støtte tager du ansvar for dit nær- og lokalsamfund. Støtten går til drift og udvikling af næravisen Nærnyt. Tak for din støtte!

Skrevet af
Redaktør

Ulrik er Nærnyts redaktør. Tip ham om en nyhed eller skriv et indlæg. Ring 40884758 eller send email til: kontakt@naernyt.dk

Skriv din kommentar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *